arrow close icon-chevron-left icon-chevron-right icon-twitter icon-facebook icon-linkedin icon-zoom icon-trash icon-user icon-cart icon-search icon-chat
Juridisch juist
Goede service
De beste kwaliteit
Compleet assortiment

Hoe vul ik deze in?

Trainingen voor het correct invullen van de begeleidingsbrief

Melden van afvalstoffen

Interessante training voor iedereen in het transport van afval!

Scheepsafvalstoffen formulieren

In 1996 is het Scheepsafvalstoffenverdrag tot stand gekomen. Het Scheepsafvalstoffenbesluit is van toepassing op schepen die zich bevinden op de binnenwateren die openstaan voor het openbare scheepvaartverkeer.Met uitzondering van zeeschepen in zeehavens/zeetoegangswegen en pleziervaartuigen. Dit verdrag is ingesteld om afval te voorkomen en het milieu te beschermen. De bepalingen in het verdrag betreffen de verzameling, afgifte en inname van afval ter verwerking en verwijdering. Tevens zorgt het SAV voor de veiligheid en gezondheid van scheepspersoneel en verkeersdeelnemers.
Zes binnenvaartlanden hebben (Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, België, Zwitserland en Nederland) hebben de bepalingen van het Scheepsafvalstoffenverdrag goedgekeurd en vastgelegd in de nationale regelgeving.

Hoe vul ik deze in?

Trainingen voor het correct invullen van de begeleidingsbrief

Melden van afvalstoffen

Interessante training voor iedereen in het transport van afval!