arrow close icon-chevron-left icon-chevron-right icon-twitter icon-facebook icon-linkedin icon-zoom icon-trash icon-user icon-cart icon-search icon-chat
Juridisch juist
Goede service
De beste kwaliteit
Compleet assortiment

Melden van afvalstoffen

Interessante training voor iedereen in het transport van afval!

WebDoc

Snel en eenvoudig, online uw begeleidingsbrieven invullen?

Meldingsformulieren

Als u ontvangstmeldingsplichtig bent op grond van de Wet Milieubeheer en het Besluit melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen die u in ontvangst neemt bent u verplicht de afvalstoffen die u ontvangt te melden. U kunt elektronisch (zie www.vrom.nl) of schriftelijk melden. Als u schriftelijk meldt moet u het meldingsformulier eerste ontvangstmelding (voor de vaste gegevens over de afvalstroom) gebruiken voor het melden van een afvalstroom. Het formulier moet uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de kalendermaand waarin de desbetreffende afvalstoffen zijn ontvangen bij de meldingsinstantie aanwezig zijn. Gelijktijdig met het eerste ontvangstmeldingsformulier moet de maandelijkse ontvangstmelding (variabele gegevens) bij de meldingsinstantie aanwezig zijn. 

Het meldingsformulier (eerste ontvangstmelding) bestaat uit 2 exemplaren. 
Blad 1 (wit), bestemd voor meldingsinstantie 
Blad 2 (geel), bestemd voor de ontvanger (be- verwerker) 

Op basis van de door de ontdoener verstrekte informatie uit het omschrijvingformulier en de door de ontvanger aan de ontdoener toegekende afvalstroomnummer vult de ontvanger het meldingsformulier (eerste ontvangstmelding) in. 
De ontvanger ondertekent deze en bewaart de gele kopie en stuurt het witte origineel naar de meldingsinstantie.

Voor meer informatie over het melden van afvalstoffen kunt u via deze link bij het LMA terecht